Dajem suglasnost voditelju obrade podataka Fakultetu za odgojne i obrzazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za korištenje mojih osobnih podataka u svrhu provedbe različitih istraživanja te davanja izvještaja nadležnim institucijama.

Upoznat/a sam s činjenicom postojanja svog prava svakodobnog pristupa i ispravka svojih osobnih podataka. Od strane voditelja obrade podataka Fakulteta upoznat/a sam da u bilo kojem trenutku imam pravo povući ovu suglasnost, te da povlačenje ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Prigovor na obradu osobnih podataka možete podnijeti putem elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i/ili nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Potrebno je uplatiti 39,82 €  na IBAN Fakulteta: HR0823600001103081122 , Model HR67, poziv na broj primatelja - OIB pristupnika, s naznakom "prijava za motivacijski razgovor" .

Rok prijave: 27. lipnja 2024. (ljetni upisni rok)

  Refresh Captcha